Ambities waterschap De Dommel krijgen gestalte in Tongelreepdal

Foto: Evert Meijs

Belanghebbenden van het Tongelreepdal hebben dinsdagavond informatie gekregen over de herinrichting van dit gebied. Na de informatie door projectleider Ynte Bekema kregen grondeigenaars en andere aanwezigen gelegenheid voor persoonlijke vragen en opmerkingen.

In de zaal van herberg De Taamvenhoeve staan verschillende kaarten en foto’s opgesteld over het riviertje de Tongelreep en het gebied eromheen. Sfeerfoto’s van de schitterende natuur tussen de Achelse Kluis in het zuiden en de Dommel in het noorden worden nieuwsgierig bekeken. Martijn Tholen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, heet iedereen welkom en geeft het woord aan projectleider Ynte Bekema.

“We gaan het nu niet over de maatregelen hebben, dat doen we straks bij de tafels waar de kaarten liggen”, zo begint Bekema zijn voordracht. “We zijn bijeen om te kijken wat er kan en moet gebeuren om alle doelen in het beekdal te kunnen realiseren die de overheid ons voorschrijft”, zo benadrukt hij, doelend op de waterstand en de natuur die hersteld moeten worden. “Het is onze taak om de wensen en de eisen in een projectplan 2020 neer te leggen”, verklaart hij.

Ook twee heren van Brabants Landschap en Staatsbosbeheer zijn aanwezig en luisteren naar de eerste vragen die gesteld worden over de staat van de milieu-effectrapportage (MER). Bekema legt uit dat inmiddels 44 hectaren grond zijn verworven en hoopt dat door grondruil meer percelen eigendom van het waterschap kunnen worden. “Of eigenaren helpen zelf mee in dit gebied om de doelen te realiseren”, zo verklaart hij. De hand-out laat ziet dat een zorgvuldig stappenplan is uitgezet en dat de belanghebbenden alle ruimte krijgen voor eigen inbreng.

Digitaal

“Het is de bedoeling om alle opmerkingen over te nemen in het Programma van Wensen en Eisen (PvWE). Dit document komt in 2020 weer hier op tafel”, aldus de spreker, die ook gelegenheid geeft om digitaal opmerkingen te plaatsen via Waterschap of Haskoning. Daarna gaan alle aanwezigen naar vier tafels, met de regio’s Achelse Kluis, Bruggerhuizen, Zeelberg en Leenderweg-Noord. Grote plattegronden worden uitgerold en alle opmerkingen en suggesties worden genoteerd voor verwerking in de volgende stap.

Tekst gaat verder onder de foto

Projectmanager Bekema verklaart desgewenst dat het niet de bedoeling is om zo veel mogelijk grond in eigendom te verwerven, maar om de gestelde doelen te realiseren. “Het hele beekdal beslaat zo’n tweehonderd hectaren. Maar die hoeven we echt niet allemaal te hebben om het plan te realiseren. Als iedereen meehelpt om de waterstand te behouden en de beek ruimte te geven, zodat we tegen het klimaat bestand zijn, dan zijn we hartstikke blij”, zo beëindigt Bekema.

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Valkenswaard Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl