Bond van Wapenbroeders organiseert in Valkenswaard herdenking van 10 mei

Op de Oude Begraafplaats aan de Kerkhofstraat in Valkenswaard vindt op 10 mei om 19.00 uur de jaarlijkse herdenking plaats van de Valkenswaardse gesneuvelden. De Bond van Wapenbroedersafdeling nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Klik op bovenstaande afbeelding voor een fotoserie

Fred de Boer is als oud-strijder verbonden aan de Bond van Wapenbroeders (BvW) afdeling Valkenswaard. De veteraan werd in 1959/1960 ingezet in Nieuw-Guinea om de Indonesische vijand te verdrijven. “Vroeger ging ik altijd al naar de 4-mei-viering op De Dam in Amsterdam. Of naar de herdenking aan de Apollolaan in de hoofdstad. Altijd al was ik geïnteresseerd in het militaire gebeuren”, zo vertelt Fred. Hij werd door een vriend benaderd om lid van de Valkenswaardse afdeling te worden. Hij nam zich voor om de schouders onder de Bond te zetten en er werd met succes nieuw leven in geblazen.

In zijn nieuwe appartement staan heel veel herinneringen aan Azië, met Indonesië in het bijzonder. Op de salontafel het boek ‘Ongerept Indonesië’. De Valkenswaardenaar brengt koffie en een heerlijk stuk appelgebak. “We benaderden de gemeente met het verzoek om medewerking voor het oprichten van een monument voor Valkenswaardse slachtoffers”, gaat hij verder. “Dat viel zwaar tegen. Het leek alsof we voortdurend tegen de haren in gestreken werden. Toen hebben we besloten het heft in eigen handen te nemen.” De Boer vertelt openhartig over de medewerking van het bedrijfsleven, die toen op gang kwam. Uiteindelijk kon op 10 mei 2015 onder grote belangstelling het monument worden onthuld, op de Oude Begraafplaats.

Trots op de plechtigheid

“Vanaf dat moment organiseren we jaarlijks op de dag van de inval van de Duitsers (10 mei) bij het monument de herdenking van de gevallen Valkenswaardenaren. Elk van hen wordt door een naamplaatje herdacht”, zegt veteraan De Boer, die maar wát trots is op de jaarlijkse plechtigheid. Ook dit jaar zal de voorzitter van de bond de bijeenkomst op de begraafplaats openen, gevolgd door een woord van pastoor Felie Spooren. Het Valkenswaards Mannenkoor ‘Herenaccoord’ geeft acte de présence. Er is gelegenheid voor iedereen tot het leggen van bloemen en kransen, en na afloop is er voor belangstellenden iets te drinken.

Tekst gaat verder onder de foto

Fred de Boer vertelt vervolgens over zijn afdeling, die alleen maar kleiner wordt. “We worden allemaal ouder. Nieuwe leden sluiten zich nauwelijks nog aan, omdat nieuwe veteranen allemaal hun eigen groepje oprichten.” Toch komt de groep Valkenswaard van de BvW maandelijks nog bijeen, in buurthuis De Turfberg, aan de Van der Clusenstraat 4a. “Tijdens deze laatste donderdag van de maand hebben we eerst vergadering en rond half vier sluiten de partners aan. Ook anderen zijn welkom om een kijkje te komen nemen”, nodigt hij uit.

“We zijn ontzettend blij dat de Valkenswaardse bevolking achter de 10-mei-viering op het kerkhof staat”, zegt de trotse oud-strijder. Hij hoopt ook dit jaar weer op een massale toeloop naar de viering.De Bond van Wapenbroeders afdeling Valkenswaard is jaarlijks ook betrokken bij de Fakkeloptocht in Eindhoven. Bovendien wordt de groep –die ongeveer twintig leden telt- ingezet bij de Provinciale Herdenking bij het Oude Kerkje in Waalre, in september. Tenslotte zijn de wapenbroeders ook aanwezig bij de gemeentelijke herdenking van 4 mei.

Tenslotte staat de gastheer nog even stil bij de scherpe pijlen, die hij meebracht uit Nieuw Guinea en vertelt hij maar al te graag over de geweldige tijd die hij doormaakte om ons land overzee te verdedigen tegen de Indonesische bezetter.

Het laatste nieuws uit gemeente Valkenswaard ontvangen? Meld je aan voor de NIEUWSBRIEF