Valkenswaard geeft winkeliers geld als ze naar het centrum verhuizen

Het centrum van Valkenswaard
Foto: Ger van Beek

In het centrum is op dit moment sprake van een hoge winkelleegstand. Het college heeft daarom besloten om verplaatsingssubsidies te verlenen. Winkeliers die hun winkel verhuizen krijgen 7.500 euro als ze naar een locatie in het centrum gaan.

Door winkels in een kleiner en compacter gebied te concentreren, ontstaat een aantrekkelijker winkelgebied, zo zegt gemeente Valkenswaard. Met het Masterplan Centrum zet de gemeente Valkenswaard in op een compacter centrum. Het realiseren van een compacter centrum gaat niet vanzelf en vraagt bovendien veel tijd. Daarom heeft het college besloten om 7.500 euro geven aan winkeliers die naar het centrum verhuizen, om zo de verhuiskosten te dekken.

Zo is aan de winkel Hello You 7.500 euro subsidie verleend voor de verplaatsing van de Eindhovenseweg 58b naar de Eindhovenseweg 25a. “Ik ben erg blij met deze verhuizing en juich vergelijkbare initiatieven toe”, zegt wethouder Theo Geldens. “Een goed voorbeeld doet volgen.“

Voorwaarden

Om als winkelier in aanmerking te komen voor een forfaitaire verplaatsingssubsidie van € 7.500,- als tegemoetkoming in de verplaatsingskosten, gelden enkele belangrijke voorwaarden:

  • Het moet gaan om een duurzame vestiging (2 jaar of meer)
  • Het bedrijf (de winkel) moet al in Valkenswaard gevestigd zijn
  • He grenzen zoals weergegeven in het Masterplan Centrum worden gehanteerd

Voor deze subsidieregeling stelt de gemeente € 206.250,- beschikbaar en dit bedrag geldt dan ook als budgetplafond.

Het laatste nieuws uit gemeente Valkenswaard ontvangen? Meld je aan voor de NIEUWSBRIEF