Werkzaamheden bij winkelcentrum De Belleman

Foto: Google Streetview

Op zondag 8 maart rooit aannemer Daams in totaal 31 bomen rondom winkelcentrum De Belleman in Dommelen.

Deze werkzaamheden vormen de voorbereiding voor het opknappen van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Het rooien van de bomen vindt begin maart plaats omdat dit nog vóór het broedseizoen is.

Aan het Jorisdal worden de bomen gekapt aan de zijde van Sport- en Ontmoetingscentrum (SOC) de Belleman. Ook kappen we de bomen op het parkeerterrein tegenover de ingang van SOC de Belleman, met uitzondering van de herinneringsboom die centraal op het plein staat.
Dit plein wordt in zijn geheel opgehoogd zodat regenwater in de toekomst richting het nieuw in te richten plantsoen aan het Jorisdal kan vloeien.
Verder worden enkele bomen gekapt aan de zijde van Huiskamer ‘Ons Dommels Plèkske’ (aan het Van Bruhezedal) en aan het Van Heinsbergdal. Datzelfde geldt voor de boom op het centrale winkelplein. Deze laatste boom is kapvergunningsplichtig. De vergunning is al enige tijd geleden verleend.

Groenere uitstraling winkelcentrum

Reden voor de kap is dat de kwaliteit van deze bomen niet voldoende is. Een deel van de huidige bomen heeft te weinig ruimte om goed te kunnen groeien. In de nieuwe ontwerpen zijn de groenvoorzieningen bij De Belleman daarom breder opgezet. We planten ruim 40 nieuwe bomen terug. Die komen in ruime plantvakken om de groei te bevorderen. We kiezen ook voor meer verschillende soorten bomen en voor extra beplanting. De entrees van het winkelcentrum worden groener door de grote bloembakken die geplaatst worden. Ook op het binnenplein komt een grote groenvoorziening waar ontmoeten centraal staat.

Start werkzaamheden openbare ruimte

Aannemer Daams start eind maart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. De planning zullen we nog publiceren. Meer informatie wordt ook via valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl gedeeld.