Sport- en beweegakkoord moet iedereen met plezier laten sporten in Valkenswaard

Foto ter illustratie
Foto: Pixabay

Het Valkenswaards Sport- en beweegakkoord is vrijdag 17 januari ondertekend. Het akkoord moet er voor zorgen dat iedereen in Valkenswaard met plezier sport en beweegt. Sport- en beweegaanbieders, belangenverenigingen, bedrijven, gemeente, zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties hebben allen hun steentje bijgedragen.

Het Valkenswaards Sportakkoord sluit naadloos aan op de door de raad vastgestelde sportvisie ‘Sport Verbindt Valkenswaard 2018-2021’. Sportstimulering en het versterken van de sociale cohesie staan centraal in de Sportvisie en het Sportakkoord.

Kenmerkend aan het Sportakkoord is dat er acties in staan waar direct mee aan de slag wordt gegaan in 2020. Zo komt er een digitaal platform waarop informatie over sporten en bewegen gedeeld wordt voor inwoners van Valkenswaard en start een pilot die inzet op het verbeteren van brede motorische ontwikkeling bij kinderen. Ook wordt er gewerkt aan een betere kennisdeling vanuit zorg naar sport- en beweegaanbieders om mensen verantwoord te laten sporten. Kwetsbare inwoners worden begeleid naar sport- en beweegaanbod.

En verder

Andere acties zijn gericht op onder andere het vergroten van ouderbetrokkenheid binnen de sport, het organiseren van kennismakingsactiviteiten voor jeugd en het oprichten van een Sportadviesraad.

 

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Valkenswaard Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl