Start werkzaamheden beekdalbruggen de Keersop en de Run voor N69

Foto: Grenscorridor N69/Gemeente Valkenswaard

Boskalis is in januari gestart met de bouw van de bruggen over het beekdal van de Keersop en het beekdal van de Run. De aannemer begint met heiwerkzaamheden voor de fundering van de beekdalbruggen.

De werkzaamheden nemen per brug ongeveer 7 tot 8 weken in beslag. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

De overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe omgeving voor geluid- en trillinghinder zorgen. Uit voorzorg is daarom een trilling- en geluidonderzoek uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde bureaus. Hieruit blijkt dat de intensiteit van de trillingen ruim binnen de normen blijft van de landelijke richtlijn die Stichting Bouwresearch (SBR) heeft opgesteld ter voorkoming van materiële schade aan woningen/panden. Ook blijft het geluidsniveau binnen de gestelde wettelijke normen, wat niet wegneemt dat de heiwerkzaamheden te horen zijn.

Na de werkzaamheden

Direct na het heien worden de funderingsblokken van de bruggen gebouwd. Dit duurt ongeveer een half jaar. Om deze funderingsblokken te kunnen maken, is het nodig om bemaling toe te passen. Lokaal wordt het water bij de funderingsblokken weggepompt en via retourneervelden wordt het weer terug de grond in gebracht. Aansluitend worden op deze funderingsblokken de pijlers van de brug gebouwd. De totale bouwtijd per brug is ongeveer anderhalf jaar.

 

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Valkenswaard Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl