Aanpassen speelplekken Hoge Akkers en centrum van start: dit zijn de plannen

Foto: Gemeente Valkenswaard

Vanaf dinsdag 7 januari start de gemeente met het aanpassen van de speelplekken in het centrum en in de wijk Hoge Akkers in Valkenswaard. Volgens planning zouden de werkzaamheden vóór de bouwvakvakantie klaar moeten zijn.

De gemeente heeft, samen met de werkgroep speelplekken centrum en wijkcommissie Hoge Akkers, in juni een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Hier zijn de plannen voor de speelvoorzieningen in de wijken gepresenteerd. De opmerkingen en ideeën die de toen zijn aangedragen, zijn zoveel mogelijk in de uiteindelijke plannen verwerkt.

Hieronder een globale opsomming van de aanpassingen per speelplek:

Speelplekken in het centrum:

Meule:

De speelplek aan de Meule komt te vervallen en deze plek wordt ingericht met groen.

Meelkuip:

De speelplek aan de Meelkuip komt te vervallen en op deze plaats worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd.

Maalsteen:

De speelplek aan de Maalsteen komt te vervallen. De helft wordt verhard om de inritten van huisnummer 5 en 7 beter bereikbaar te maken en de andere helft wordt ingericht met groen.

Hegmulder/ Molenwiek:

De speelplek op de hoek Hegmulder/Molenwiek komt te vervallen en deze plek wordt verhard.

Hegmulder ter hoogte van huisnummer 24

Deze speelplek wordt opnieuw ingericht. Er komt een glijbaan met klimrek op een kunstgras ondergrond. Rondom de speelplek komt een groen hekwerk. Het plantvak komt aan de andere zijde van de speelplek met een nieuwe boom. Door deze wijziging vervalt er één parkeerplaats.

Speelplekken in wijk Hoge Akkers

Hoekakker/ Heistraat:

Hier zal de wipwap worden verplaatst, er komt een draaitoestel dat vrijkomt na aanvang werkzaamheden Wilhelminapark en er is al een nieuw duikelrek geplaatst. Verder wordt het hekwerk (op de poort na) verwijderd en gaan we het grasveld vlakker maken en doorzaaien.

Heistraat/ Stakenborgakker:

Het duikelrek dat vrijkomt uit het Wilhelminapark plaatsen we op deze plek met een kunstgras ondergrond. Ook worden zes zwerfkeien geplaatst. Verder verplaatsen we de toegang aan de zijde van de rotonde. De huidige entree sluiten we af met een haag, om te voorkomen dat fietsers vanaf de randweg een kortere weg de wijk in kiezen via de speeltuin.

Geervalk/ Slechtvalk:

Deze speelplek stond op de lijst om verwijderd te worden. Doordat een aantal buurtbewoners actief gaat deelnemen aan het onderhoud, kan deze speelplek behouden blijven. Buurtbewoners gaan zelf het combinatietoestel schilderen. De basketbalkorf en een gedeelte van de speeltuinafrastering worden wel verwijderd.

De Hagard:

Er komt een nieuwe wipwap, draaitoestel en een kunstgras trapveldje met nieuwe doeltjes. De picknickset wordt verplaatst naar de verharding bij de huidige tafeltennistafel en we verplaatsen een aantal banken en afvalbakken. De tafeltennistafel, een hobbelelement, het boter/kaas en eieren spel, een draaitoestel en de doeltjes, worden verwijderd.

 

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Valkenswaard Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl